Dây curoa thang bản C có chiều rộng 22mm và chiều cao 14mm
Dây curoa thang bản C có chiều rộng 22mm và chiều cao 14mm