Dây curoa thang bản M có chiều rộng 10mm và chiều cao 5.5mm
Dây curoa thang bản M có chiều rộng 10mm và chiều cao 5.5mm