Dây curoa bản A có chiều rộng 1/2inch ( 12,7mm) và chiều cao 5/16 inch ( 8mm )
Dây curoa bản A có chiều rộng 1/2inch ( 12,7mm) và chiều cao 5/16 inch ( 8mm )