Dây curoa thang SPB ( SPB Narrow V Belt ) có chiều rộng 16mm và chiều cao 13.5mm, góc nghiêng 40 độ
Dây curoa thang SPB ( SPB Narrow V Belt ) có chiều rộng 16mm và chiều cao 13.5mm, góc nghiêng 40 độ