Dây curoa thang SPC ( SPC Narrow V Belt ) có chiều rộng 20mm và chiều cao 18mm, góc nghiêng 40 độ
Dây curoa thang SPC ( SPC Narrow V Belt ) có chiều rộng 20mm và chiều cao 18mm, góc nghiêng 40 độ