Dây curoa thang SPA ( SPA Narrow V Belt ) có chiều rộng 12.5mm và chiều cao 10mm, góc nghiêng 40 độ
Dây curoa thang SPA ( SPA Narrow V Belt ) có chiều rộng 12.5mm và chiều cao 10mm, góc nghiêng 40 độ