Kể từ khi thành lập vào năm 1940 Kyoritsu đã làm cho khách hàng hài lòng, cung cấp các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao là ưu tiên hàng đầu của Kyoritsu. Sự nhấn mạnh về hỗ trợ khách hàng đã giúp Kyoritsu xây dựng mối quan hệ giữa khách hàng với nhà phân phối một cách mạnh mẽ và lâu dài đến ngày hôm nay.

Các dòng sản phẩm của Kyoritsu như: Đo điện đa năng, Hóa chất phòng thí nghiệm, Đo dòng điện, Kìm, kềm,...

Một số sản phẩm phổ biến có thể kể đến như: Ampe kìm 2055Bộ kẹp cá sấu dùng cho máy k1011 7157BĐồng hồ vạn năng 1009Đồng hồ vạn năng 1109S,...

Bạn muốn tìm sản phẩm của Kyoritsu, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, nhà phân phối của Kyoritsu tại Việt Nam.

Kể từ khi thành lập vào năm 1940 Kyoritsu đã làm cho khách hàng hài lòng, cung cấp các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao là ưu tiên hàng đầu của Kyoritsu. Sự nhấn mạnh về hỗ trợ khách hàng đã giúp Kyoritsu xây dựng mối quan hệ giữa khách hàng với nhà phân phối một cách mạnh mẽ và lâu dài đến ngày hôm nay.

Các dòng sản phẩm của Kyoritsu như: Đo điện đa năng, Hóa chất phòng thí nghiệm, Đo dòng điện, Kìm, kềm,...

Một số sản phẩm phổ biến có thể kể đến như: Ampe kìm 2055Bộ kẹp cá sấu dùng cho máy k1011 7157BĐồng hồ vạn năng 1009Đồng hồ vạn năng 1109S,...

Bạn muốn tìm sản phẩm của Kyoritsu, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, nhà phân phối của Kyoritsu tại Việt Nam.