Dino-lite là một trong những thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực số hóa hình ảnh từ năm 2000, đây cũng là trung tâm thiết kế, phát triển của kính hiển vi kỹ thuật cao. Những năm qua, thương hiệu này là cho ra đời những dòng kính hiển vi kỹ thuật số cầm tay cũng như mở rộng nguồn khách hàng ra khắp thế giới. Với sự kết hợp giữa đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao với công nghệ tiên tiến, những sản phảm của Dino-lite đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghiệp, y sinh học, giáo dục, nông nghiệp, pháp lý với mực đích kiểm tra và kiểm soát chất lượng sản xuất, nghiên cứu tài liệu hướng dẫn, thậm chí là phục vụ cho sở thích. Phấn đấu trở thành một nhà cung cấp hàng đầu và đáng tin cậy của kính hiển vi kỹ thuật số chất lượng cao luôn là nguyên tắc quan trọng của Dino-lite.

Những dòng sản phẩm chính của Dino-lite: Handheld Digital Microscope,  Dino-eye Eyepiece Camera,  Accessories...

Một số sản phẩm nổi bật như: Kính hiển vi điện tử cầm tay 20x~50x, 200x/0.3mp AM-2101Kính hiển vi điện tử 10x - 50x, 220x/0.3 mp AM4112N TVKính hiển vi điện tử cầm tay 10x - 50x; 230x/0.3 mp AM-3103Chân đế kính hiển vi MS34B-R2,..

Bạn muốn tìm sản phẩm Dino-Lite ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các của Dino-Lite tại Việt Nam

Dino-lite là một trong những thương hiệu đi đầu trong lĩnh vực số hóa hình ảnh từ năm 2000, đây cũng là trung tâm thiết kế, phát triển của kính hiển vi kỹ thuật cao. Những năm qua, thương hiệu này là cho ra đời những dòng kính hiển vi kỹ thuật số cầm tay cũng như mở rộng nguồn khách hàng ra khắp thế giới. Với sự kết hợp giữa đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao với công nghệ tiên tiến, những sản phảm của Dino-lite đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như công nghiệp, y sinh học, giáo dục, nông nghiệp, pháp lý với mực đích kiểm tra và kiểm soát chất lượng sản xuất, nghiên cứu tài liệu hướng dẫn, thậm chí là phục vụ cho sở thích. Phấn đấu trở thành một nhà cung cấp hàng đầu và đáng tin cậy của kính hiển vi kỹ thuật số chất lượng cao luôn là nguyên tắc quan trọng của Dino-lite.

Những dòng sản phẩm chính của Dino-lite: Handheld Digital Microscope,  Dino-eye Eyepiece Camera,  Accessories...

Một số sản phẩm nổi bật như: Kính hiển vi điện tử cầm tay 20x~50x, 200x/0.3mp AM-2101Kính hiển vi điện tử 10x - 50x, 220x/0.3 mp AM4112N TVKính hiển vi điện tử cầm tay 10x - 50x; 230x/0.3 mp AM-3103Chân đế kính hiển vi MS34B-R2,..

Bạn muốn tìm sản phẩm Dino-Lite ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các của Dino-Lite tại Việt Nam