Công ty Sokuhansha chế tạo ra các sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng, đòi hỏi sự chính xác cao của khách hàng thông qua các lĩnh vực như lĩnh vực đo lường chính xác. Công ty đang gánh trên vai sứ mệnh trọng đại về một tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn thỏa mãn độ tin cậy từ khách hàng và trong tương lai công ty cũng sẽ tiếp tục cố gắng đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của nền kinh tế công nghiệp.

Nhà máy JPG sản xuất các dòng sản phẩm như: Master ring gauge - vòng chuẩnThread gauge - dưỡng kiểm renLimit plug gauge - dưỡng kiểm trơn dạng trụDưỡng kiểm – loại khác,...

Một số sản phẩm tiêu biểu như: Dưỡng kiểm ren dạng trụ iso M3x0.5 GPNP 6HDưỡng kiểm ren dạng trụ 7/16-20 UNF GPIP 2BDưỡng kiểm ren dạng trụ jis M7P1.0 GPIP II (M7xP1.0 GPIP II)Dưỡng kiểm ren dạng trụ iso M4x0.7 GPNP 6H,..

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu JPG ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của JPG tại Việt Nam.

Công ty Sokuhansha chế tạo ra các sản phẩm có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng, đòi hỏi sự chính xác cao của khách hàng thông qua các lĩnh vực như lĩnh vực đo lường chính xác. Công ty đang gánh trên vai sứ mệnh trọng đại về một tiêu chuẩn đó là tiêu chuẩn thỏa mãn độ tin cậy từ khách hàng và trong tương lai công ty cũng sẽ tiếp tục cố gắng đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của nền kinh tế công nghiệp.

Nhà máy JPG sản xuất các dòng sản phẩm như: Master ring gauge - vòng chuẩnThread gauge - dưỡng kiểm renLimit plug gauge - dưỡng kiểm trơn dạng trụDưỡng kiểm – loại khác,...

Một số sản phẩm tiêu biểu như: Dưỡng kiểm ren dạng trụ iso M3x0.5 GPNP 6HDưỡng kiểm ren dạng trụ 7/16-20 UNF GPIP 2BDưỡng kiểm ren dạng trụ jis M7P1.0 GPIP II (M7xP1.0 GPIP II)Dưỡng kiểm ren dạng trụ iso M4x0.7 GPNP 6H,..

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu JPG ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của JPG tại Việt Nam.