Kiswel là thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp hàn vật liệu. Cùng với trụ sở chính đặt tại Seoul, KISWEL có hai nhà máy sản xuất ở Hàn Quốc. Xét về quy mô toàn cầu, KISWEL hoạt động nhà máy sản xuất tại Mỹ, Malaysia và Trung Quốc cùng với các chi nhánh đặt tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Luxembourg.

Dòng sản phẩm chính của Kiswel là: dây hàn, que hàn,...

Một số sản phẩm nổi bật như: Que hàn sắt 2.6mm KR-3000 2.6x350mmQue hàn inox 2.6mm KST-308 2.6x300Que hàn sắt 3.2mm KR-3000 3.2X350mmQue hàn inox 3.2mm KST-308 3.2x350,...

Bạn muốn tìm sản phẩm Kiswel ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các que hàn của Kiswel tại Việt Nam

Kiswel là thương hiệu hàng đầu trong ngành công nghiệp hàn vật liệu. Cùng với trụ sở chính đặt tại Seoul, KISWEL có hai nhà máy sản xuất ở Hàn Quốc. Xét về quy mô toàn cầu, KISWEL hoạt động nhà máy sản xuất tại Mỹ, Malaysia và Trung Quốc cùng với các chi nhánh đặt tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Thái Lan và Luxembourg.

Dòng sản phẩm chính của Kiswel là: dây hàn, que hàn,...

Một số sản phẩm nổi bật như: Que hàn sắt 2.6mm KR-3000 2.6x350mmQue hàn inox 2.6mm KST-308 2.6x300Que hàn sắt 3.2mm KR-3000 3.2X350mmQue hàn inox 3.2mm KST-308 3.2x350,...

Bạn muốn tìm sản phẩm Kiswel ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các que hàn của Kiswel tại Việt Nam