Simco, nhà sn xut h thng điu khin tĩnh điện ln nht thế gii, đã cung cp các gii pháp cho các vn đ tĩnh đin trong các ngành công nghip k t năm 1936. Dòng sn phm toàn din ca Simco là thành quả của nhiu năm nghiên cu và thực nghiệm. Simco đến nay vẫn đang là thương hiệu được tin cậy trên toàn thế giới.

Dòng sản phẩm chính của Simco: Thiết bị cân bằng ion, máy đo độ tĩnh điện, máy đo điện trở, quạt thổi ion, máy khử tĩnh điệntấm chuẩn đo ion, …

Một vài sản phẩm phổ biến như: Máy đo tĩnh điện FMX-004Máy đo điện trở bề mặt ST-4Thiết bị đo cân bằng ion EA-5J, Thiết bị cân bằng ion TG-3, quạt thổi ion khử tĩnh điện PC, Thiết bị phát tĩnh điện CM5-30N, Thiết bị đo tĩnh điện vòng đeo tay M-4, Thiết bị đo cân bằng ion EA-5J,…

Bạn muốn tìm các thiết bị của Simco, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, đại diện chính thức, nhà phân phối của Simco tại Việt Nam.

Simco, nhà sn xut h thng điu khin tĩnh điện ln nht thế gii, đã cung cp các gii pháp cho các vn đ tĩnh đin trong các ngành công nghip k t năm 1936. Dòng sn phm toàn din ca Simco là thành quả của nhiu năm nghiên cu và thực nghiệm. Simco đến nay vẫn đang là thương hiệu được tin cậy trên toàn thế giới.

Dòng sản phẩm chính của Simco: Thiết bị cân bằng ion, máy đo độ tĩnh điện, máy đo điện trở, quạt thổi ion, máy khử tĩnh điệntấm chuẩn đo ion, …

Một vài sản phẩm phổ biến như: Máy đo tĩnh điện FMX-004Máy đo điện trở bề mặt ST-4Thiết bị đo cân bằng ion EA-5J, Thiết bị cân bằng ion TG-3, quạt thổi ion khử tĩnh điện PC, Thiết bị phát tĩnh điện CM5-30N, Thiết bị đo tĩnh điện vòng đeo tay M-4, Thiết bị đo cân bằng ion EA-5J,…

Bạn muốn tìm các thiết bị của Simco, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, đại diện chính thức, nhà phân phối của Simco tại Việt Nam.