Peacock được ra đời năm 1916 với sự phát triển từ các sản phẩm đo lường và trở thành thương hiệu nổi tiếng thế giới với dụng cụ đo, đồng hồ so mang lại độ chính xác cao. Những sản phẩm Peacock đều được làm nên bởi nhiều chuyên gia tay nghề cao vì thế không khó để giải thích tại sao chất lượng của các dụng cụ do này luôn tốt đến vậy.

Các dòng sản phẩm chính của Peacock: Dial gaugesLever type dial indicatorsCylinder gaugesInch scale dial indicatorsGauge testersThickness gaugesDial depth gauge,..

Một số sản phẩm tiêu biểu như: Đồng hồ đo độ dày cơ 10x0.01mm HĐồng hồ đo độ dày cơ 10x0.01mm GĐồng hồ so cơ 0.5mm PC-1AEĐồng hồ so chân gập 0.28x0.002mm PC-2,..

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu Peacock ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Peacock tại Việt Nam.

Peacock được ra đời năm 1916 với sự phát triển từ các sản phẩm đo lường và trở thành thương hiệu nổi tiếng thế giới với dụng cụ đo, đồng hồ so mang lại độ chính xác cao. Những sản phẩm Peacock đều được làm nên bởi nhiều chuyên gia tay nghề cao vì thế không khó để giải thích tại sao chất lượng của các dụng cụ do này luôn tốt đến vậy.

Các dòng sản phẩm chính của Peacock: Dial gaugesLever type dial indicatorsCylinder gaugesInch scale dial indicatorsGauge testersThickness gaugesDial depth gauge,..

Một số sản phẩm tiêu biểu như: Đồng hồ đo độ dày cơ 10x0.01mm HĐồng hồ đo độ dày cơ 10x0.01mm GĐồng hồ so cơ 0.5mm PC-1AEĐồng hồ so chân gập 0.28x0.002mm PC-2,..

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu Peacock ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Peacock tại Việt Nam.