Dưỡng kiểm ren dạng vòng M5P0.8 GR II, đầu đo GO, tiêu chuẩn JIS thương hiệu Sokuhansha ( giao ngẫu nhiên SHS hoặc JPG ) Mã đặt hàng: 11168

Dưỡng kiểm ren dạng vòng M5P0.8 GR II, đầu đo GO, tiêu chuẩn JIS thương hiệu Sokuhansha ( giao ngẫu nhiên SHS hoặc JPG ) (Mã đặt hàng: 11168)

Xem tất cả 554 sản phẩm của thương hiệu Sokuhansha ( SHS & JPG )

Ứng dụng: Dùng kiểm tra bước ren ngoài của bu lông, ốc vít, hay các chi tiết sau khi gia công ren ngoài.

Thông tin tồn kho:
Có sẵn trong kho
Mã sản phẩm M5P0.8 GR II
Thương hiệu: Sokuhansha ( shs & jpg )
Đơn vị tính: Cái
Quy cách đóng gói: Đang cập nhật
Trọng lượng tạm tính: 0.1Kg
Đường kính: M5
Bước ren: P0.8
Tiêu chuẩn: JIS

DƯỠNG KIỂM REN DẠNG VÒNG

MODEL: M5P0.8 GR II

THƯƠNG HIỆU: JPG

 

Thông số kỹ thuật

JIS ( CLASS 2)

ISO ( CLASS 2)

SIZE

Thread Plug Gauge

Thread Ring Gauge

SIZE

Thread Plug Gauge

Thread Ring Gauge

Imspection/Work

Imspection/Work

M1.4P0.3

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M1.4X0.3

GPNP 6H

GRNR 6g

M1.6P0.35

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M1.6X0.35

GPNP 6H

GRNR 6g

M1.7P0.35

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M1.7X0.35

GPNP 6H

GRNR 6g

M1.8P0.35

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M1.8X0.35

GPNP 6H

GRNR 6g

M2P0.4

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M2X0.4

GPNP 6H

GRNR 6g

M2.2P0.45

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M2.2X0.45

GPNP 6H

GRNR 6g

M2.3P0.4

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M2.3X0.4

GPNP 6H

GRNR 6g

M2.5P0.45

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M2.5X0.45

GPNP 6H

GRNR 6g

M2.6P0.45

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M2.6X0.45

GPNP 6H

GRNR 6g

M3P0.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M3X0.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M3P0.6

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M3X0.6

GPNP 6H

GRNR 6g

M3.5P0.6

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M3.5X0.6

GPNP 6H

GRNR 6g

M4P0.7

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M4X0.7

GPNP 6H

GRNR 6g

M4P0.75

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M4X0.75

GPNP 6H

GRNR 6g

M4.5P0.75

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M4.5X0.75

GPNP 6H

GRNR 6g

M5P0.8

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M5X0.8

GPNP 6H

GRNR 6g

M5P0.9

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M5X0.9

GPNP 6H

GRNR 6g

M5.5P0.9

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M5.5X0.9

GPNP 6H

GRNR 6g

M6P1.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M6X1.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M7P1.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M7X1.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M8P1.25

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M8X1.25

GPNP 6H

GRNR 6g

M9P1.25

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M9X1.25

GPNP 6H

GRNR 6g

M10P1.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M10X1.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M11P1.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M11X1.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M12P1.75

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M12X1.75

GPNP 6H

GRNR 6g

M14P2.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M14X2.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M16P2.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M16X2.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M18P2.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M18X2.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M20P2.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M20X2.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M22P2.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M22X2.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M24P3.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M24X3.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M27P3.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M27X3.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M30P3.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M30X3.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M33P3.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M33X3.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M36P4.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M36X4.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M39P4.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M39X4.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M42P4.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M42X4.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M45P4.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M45X4.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M48P5.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M48X5.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M52P5.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M52X5.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M52P5.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M52X5.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M60P5.5

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M60X5.5

GPNP 6H

GRNR 6g

M64P6.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M64X6.0

GPNP 6H

GRNR 6g

M68P6.0

GPIPII / GPWPII

GRIR II / GRWR II

M68X6.0

GPNP 6H

GRNR 6g

0 Khách hàng đã đánh giá về sản phẩm này
0/5
5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Hỏi đáp về sản phẩm Dưỡng kiểm ren dạng vòng m5p0.8 gr ii, đầu đo go, tiêu chuẩn jis thương hiệu sokuhansha ( giao ngẫu nhiên shs hoặc jpg ) (0)
(Email và điện thoại sẽ không được hiển thị theo chính sách bảo mật thông tin khách hàng của chúng tôi)