Dây curoa răng vuông XL có bước răng P 5.08mm, chiều dày H1 2.25mm, độ cao H2 1.25mm và độ rộng răng W là 1.35mm
Dây curoa răng vuông XL có bước răng P 5.08mm, chiều dày H1 2.25mm, độ cao H2 1.25mm và độ rộng răng W là 1.35mm