Dây curoa răng vuông H có bước răng P 12.7mm, chiều dày H1 4.3mm, độ cao H2 2.3mm và độ rộng răng W là 4.4mm
Dây curoa răng vuông H có bước răng P 12.7mm, chiều dày H1 4.3mm, độ cao H2 2.3mm và độ rộng răng W là 4.4mm