Thế Giới Công Nghiệp chuyên phân phối các loại mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto.

Những dòng sản phẩm chính của Yamamoto: Hardness Block for Rockwell, Hardness block for vicker & microvicker, Hardness block for brinell, Hardness block for shore, Hardness block - others,...

Một số sản phẩm nổi bật như: Mẫu chuẩn độ cứng HRC-30Mẫu chuẩn độ cứng HMV700Mẫu chuẩn đo độ cứng HRBS 42Mẫu chuẩn độ cứng HRB-95Dũa kiểm độ cứng thép HRC (8),..

Bạn cần tìm các loại mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto, hãy liên hệ Thế Giới Công Nghiệp, nhà phân phối của Yamamoto tại Việt nam.

Thế Giới Công Nghiệp chuyên phân phối các loại mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto.

Những dòng sản phẩm chính của Yamamoto: Hardness Block for Rockwell, Hardness block for vicker & microvicker, Hardness block for brinell, Hardness block for shore, Hardness block - others,...

Một số sản phẩm nổi bật như: Mẫu chuẩn độ cứng HRC-30Mẫu chuẩn độ cứng HMV700Mẫu chuẩn đo độ cứng HRBS 42Mẫu chuẩn độ cứng HRB-95Dũa kiểm độ cứng thép HRC (8),..

Bạn cần tìm các loại mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto, hãy liên hệ Thế Giới Công Nghiệp, nhà phân phối của Yamamoto tại Việt nam.