Yamamoto
Sản phẩm: 62

Thông tin thương hiệu

Thế Giới Công Nghiệp chuyên phân phối các loại mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto tại Việt Nam Như: Hardness Block for Rockwell, Hardness block for vicker & microvicker, Hardness block for brinell, Hardness block for shore, Hardness block - others,...

Bạn cần tìm các loại mẫu chuẩn độ cứng Yamamoto, hãy liên hệ Thế Giới Công Nghiệp, nhà phân phối của Yamamoto tại Việt nam.