VWR
Sản phẩm: 22

Thông tin thương hiệu

VWR International, Pty Ltd, trước đây là Quantum Scientific và Crown Scientific, cam kết cung cấp các sản phẩm tốt nhất với dịch vụ tốt nhất trong cộng đồng khoa học.

Dòng sản phẩm của VWR bao gồm một phạm vi rộng và VWR có thể cung cấp các yêu cầu của nhà khoa học ngày nay từ vật tư, hóa chất và thiết bị phòng thí nghiệm cơ bản đến công nghệ tiên tiến bao gồm các giải pháp hình ảnh hàng đầu, dụng cụ, bộ dụng cụ và thuốc thử.


Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu VWR ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của VWR tại Việt Nam