UPRtek
Sản phẩm: 2

Thông tin thương hiệu

Sản phẩm UPRtek được truyền với một công thức của thực tiễn, tính di động, công nghệ xanh và thông minh. Chúng tôi tin rằng công thức này cho phép định hướng rõ ràng cho UPRtek Nhãn hiệu và, cuối cùng, cho phép khách hàng của chúng tôi một kinh nghiệm thật sự thỏa mãn.

Những sản phẩm của UPRtek như: máy đo bức xạ quang phổ MK350 (Advanced),  máy đo bức xạ quang phổ MK350 (Basic)...

Bạn muốn tìm sản phẩm UPRtek ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các máy đo bức xạ của UPRtek tại Việt Nam