Vào năm 1986, một nhóm nhỏ các kỹ sư trẻ đã tập trung tại Matsumoto, Nhật Bản với ước mơ tạo ra, phát triển và sản xuất các sản phẩm sáng tạo và gây hứng thú. Tên của công ty mới của họ, T & D Corporation, là sự phản ánh tinh thần tiên phong đó: chữ T tượng trưng cho TRY và chữ D là viết tắt của PHÁT TRIỂN. Một trong những sản phẩm mà họ TRIED và PHÁT TRIỂN có tác động đáng kinh ngạc đến thị trường logger dữ liệu Nhật Bản. Năm 1994, bộ ghi dữ liệu độ ẩm và nhiệt độ nhỏ gọn tương thích với PC của họ đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp và đưa T & D trở thành tiêu điểm. Hơn nữa, vào buổi bình minh của thế kỷ 21, giấc mơ này đã phát triển quốc tế và vào năm 2016 tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, T & D hiện có hơn 80 nhà phân phối trên toàn thế giới và trụ sở chính ở cả Bắc Mỹ và Châu Âu.Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu T and D ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của T and D tại Việt Nam

Vào năm 1986, một nhóm nhỏ các kỹ sư trẻ đã tập trung tại Matsumoto, Nhật Bản với ước mơ tạo ra, phát triển và sản xuất các sản phẩm sáng tạo và gây hứng thú. Tên của công ty mới của họ, T & D Corporation, là sự phản ánh tinh thần tiên phong đó: chữ T tượng trưng cho TRY và chữ D là viết tắt của PHÁT TRIỂN. Một trong những sản phẩm mà họ TRIED và PHÁT TRIỂN có tác động đáng kinh ngạc đến thị trường logger dữ liệu Nhật Bản. Năm 1994, bộ ghi dữ liệu độ ẩm và nhiệt độ nhỏ gọn tương thích với PC của họ đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp và đưa T & D trở thành tiêu điểm. Hơn nữa, vào buổi bình minh của thế kỷ 21, giấc mơ này đã phát triển quốc tế và vào năm 2016 tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập, T & D hiện có hơn 80 nhà phân phối trên toàn thế giới và trụ sở chính ở cả Bắc Mỹ và Châu Âu.Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu T and D ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của T and D tại Việt Nam