SIAT
Sản phẩm: 5

Thông tin thương hiệu

SIAT là nhà sản xuất máy móc hàng đầu về thiết bị đóng gói và sản xuất hơn 17.000 máy mỗi năm. Thương hiệu này phân phối những sản phẩm như: dụng cụ đóng đai, máy in, đóng gói phục vụ cho các ngành công nghiệp.

Những sản phẩm của SIAT như: máy quấn màng Pallet SW1.M,  máy quấn màng Pallet,  máy quấn màng Pallet Sial...

Bạn muốn tìm sản phẩm SIAT ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các thiết bị đóng đai của SIAT tại Việt Nam.