SHS
Sản phẩm: 33

Thông tin thương hiệu

Với tư cách là một nhà sản xuất dụng cụ đo chuyên nghiệp, công ty Sokuhansha kể từ khi khởi nghiệp cho đến nay đã góp một phần đáng kể vào sự phát triển của tất cả các ngành công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp máy móc trên nền tảng công nghệ gia công chính xác mà công ty đã tích lũy được.

SHS là thương hiệu chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm dưỡng kiểm, căn mẫu ( master gauges ) như Vòng chuẩn trơn ( master ring gauge ), Dưỡng kiểm ren vòng ( thread ring gauge ), Dưỡng kiểm ren trụ ( thread plug gauge ), Dưỡng kiểm, dưỡng ren khác,...

Một số sản phẩm phổ biến tiêu biểu như: Dưỡng kiểm ren dạng trụ M1.7 X 0.35 GPIP IIDưỡng kiểm ren dạng vòng jis M6 x 1.0 GRIR IIDưỡng kiểm ren dạng trụ M3 X 0.5 GPWP II,...

Bạn cần tìm dưỡng kiểm, căn mẫu của SHS, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, nhà phân phối của SHS tại Việt Nam