Sartorius là nhà cung cấp dược phẩm và thiết bị phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới. 

Những sản phẩm của Sartorius như: Cân phân tích Entris 224i-1S...

Bạn muốn tìm sản phẩm Sartorius ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các thiết bị phòng thí nghiệm của Sartorius tại Việt Nam

Sartorius là nhà cung cấp dược phẩm và thiết bị phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới. 

Những sản phẩm của Sartorius như: Cân phân tích Entris 224i-1S...

Bạn muốn tìm sản phẩm Sartorius ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các thiết bị phòng thí nghiệm của Sartorius tại Việt Nam