Sartorius
Sản phẩm: 12

Thông tin thương hiệu

Sartorius là nhà cung cấp dược phẩm và thiết bị phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới. 

Những sản phẩm của Sartorius như: Cân phân tích Entris 224i-1S...

Bạn muốn tìm sản phẩm Sartorius ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các thiết bị phòng thí nghiệm của Sartorius tại Việt Nam