CÔNG TY SANKO đã phát triển và sản xuất các máy đo chính xác, chất lượng cao như máy đo độ dày lớp phủ, máy đo độ ẩm, máy dò và các dụng cụ kiểm tra khác trong hơn 55 năm và đã chiếm thị phần lớn nhất thị trường máy đo độ dày lớp phủ tại thị trường Nhật Bản. 
Với một loạt các thiết bị đo lường, Sanko cung cấp cho bạn các sản phẩm cạnh tranh, sáng tạo, chất lượng cao và dễ vận hành cũng như các dịch vụ thân thiện với người dùng. Các sản phẩm của Sanko đã được thử nghiệm theo quy định cần thiết cho thị trường và chúng đáp ứng yêu cầu chỉ thị.
 
Những dòng sản phẩm chính của SANKO: Máy đo độ dày lớp phủMáy đo độ ẩmMáy dò kim loại,...
 
 
Bạn cần mua thiết bị đo lường thương hiệu Sanko ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Sanko tại Việt Nam.

CÔNG TY SANKO đã phát triển và sản xuất các máy đo chính xác, chất lượng cao như máy đo độ dày lớp phủ, máy đo độ ẩm, máy dò và các dụng cụ kiểm tra khác trong hơn 55 năm và đã chiếm thị phần lớn nhất thị trường máy đo độ dày lớp phủ tại thị trường Nhật Bản. 
Với một loạt các thiết bị đo lường, Sanko cung cấp cho bạn các sản phẩm cạnh tranh, sáng tạo, chất lượng cao và dễ vận hành cũng như các dịch vụ thân thiện với người dùng. Các sản phẩm của Sanko đã được thử nghiệm theo quy định cần thiết cho thị trường và chúng đáp ứng yêu cầu chỉ thị.
 
Những dòng sản phẩm chính của SANKO: Máy đo độ dày lớp phủMáy đo độ ẩmMáy dò kim loại,...
 
 
Bạn cần mua thiết bị đo lường thương hiệu Sanko ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Sanko tại Việt Nam.