PMS
Sản phẩm: 23

Thông tin thương hiệu

Hệ thống đo lường hạt (PMS) đặt ra tiêu chuẩn cho giám sát ô nhiễm phòng sạch. Với hơn 60 bằng sáng chế, PMS tạo ra công nghệ cho phép bạn đưa ra quyết định dựa trên thực tế, cải thiện năng suất quy trình và tuân thủ các yêu cầu quy định thay đổi.
PMS hiểu những thách thức mà khách hàng của PMS gặp phải, đó là lý do tại sao PMS chủ động cập nhật các thay đổi về công nghiệp, thương mại và công nghệ.
Với hơn 450 nhân viên, hơn 35 nhà phân phối và bán hàng  và dịch vụ địa phương tại hơn 50 quốc gia, PMS có mặt ở khắp mọi nơi.


Bạn cần mua máy đếm bụi, đo độ bụi của PMS, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của PMS tại Việt Nam