NTN
Sản phẩm: 25

Thông tin thương hiệu

NTN bắt đầu vào năm 1918. Năm 1954, trở thành nhà sản xuất công nghiệp Nhật Bản đầu tiên được trao Giải thưởng Deming uy tín về kiểm soát chất lượng thống kê. NTN tiếp tục phát triển trong suốt những năm 1950 và 1960 khi các nhà máy bổ sung được xây dựng và hoạt động bán hàng của NTN mở rộng sang châu Âu. NTN Bear Corporation of America được thành lập vào năm 1963 để hỗ trợ doanh số bán vòng bi NTN tại địa phương tại thị trường Mỹ. Thành công của NTN đã tiếp tục vào thiên niên kỷ mới với bảy nhà máy Bắc Mỹ mới. Ngày nay, NTN vận hành hơn năm mươi nhà máy trên toàn thế giới và là nhà sản xuất vòng bi bạc đạn lớn thứ ba trên thế giới.

Bạn cần tìm vòng bi bạc đạn của NTN, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của NTN tại Việt Nam