Mitsubishi
Sản phẩm: 615

Thông tin thương hiệu

Tập đoàn Mitsubishi Electric hoạt động dựa trên nguyên tắc góp phần xây dựng xã hội phồn thịnh và phát triển sôi động bằng cách nâng cao công nghệ, dịch vụ và khả năng sáng tạo, với tư cách là Công ty dẫn đầu về sản xuất và kinh doanh các thiết bị điện-điện tử dùng trong các Hệ thống năng lượng và điện, Hệ thống tự động hóa công nghiệp, Hệ thống thông tin và truyền thông, Thiết bị điện tử và Thiết bị gia dụng.

Bạn cần tìm sản phẩm của Mitsubishi ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, nhà phân phối của Mitsubishi tại Việt Nam.