Miruc
Sản phẩm: 7

Thông tin thương hiệu

Công ty Quang học MIRUC phát triển, thiết kế và sản xuất kính hiển vi, các thiết bị quang học, bàn soi đinh vị trượt và dụng cụ có độ chính xác cao.

Các dòng sản phẩm chính của MIRUC: Kính hiển vi soi nổi, Chân đế cho kính hiển vi, Thị kính -  vật kính

Một số sản phẩm phổ biến như: Kính hiển vi công nghiệp, Chân đế cho kính hiển vi, Thị kính, Vật kính

Bạn muốn tìm sản phẩm MIRUC ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, nhà phân phối của MIRUC tại Việt Nam .