Meiji Techno
Sản phẩm: 42

Thông tin thương hiệu

Meiji Techno là thương hiệu kính hiển vi lớn thứ ba tại thị trường Nhật Bản. Đầu tiên, công ty này sản xuất kính hiển vi cho giáo dục và sau đó mở rộng nhiều dòng sản phẩm cho công nghiệp, phòng thí nghiệm. Sản phẩm của Meiji Techno được phân phối trên khắp nhiều châu lục và được khách hàng đánh giá cao.Bạn muốn tìm sản phẩm Meiji Techno ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các kinh hiển vi của Meiji Techno tại Việt Nam.