Kanetec là thương hiệu với nhiều công cụ và thiết bị từ tính ra đời vào năm 1959. Với chất lượng và độ chính xác cao các thiết bị này đang được người dùng trên thế giới đón nhận. Hiện tại, Kanetec đang mở rộng sản xuất với công nghệ mới nhất để là sự lựa chọn số 1 trong việc đo đạt của các ngành công nghiệp.


Một số sản phẩm tiêu biểu như: Khối chuẩn v KMV-50DĐế từ MB-0404Chân đế từ MB-MX28F,..

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu Kanetec ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Kanetec tại Việt Nam

Kanetec là thương hiệu với nhiều công cụ và thiết bị từ tính ra đời vào năm 1959. Với chất lượng và độ chính xác cao các thiết bị này đang được người dùng trên thế giới đón nhận. Hiện tại, Kanetec đang mở rộng sản xuất với công nghệ mới nhất để là sự lựa chọn số 1 trong việc đo đạt của các ngành công nghiệp.


Một số sản phẩm tiêu biểu như: Khối chuẩn v KMV-50DĐế từ MB-0404Chân đế từ MB-MX28F,..

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu Kanetec ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Kanetec tại Việt Nam