Itatools
Sản phẩm: 28

Thông tin thương hiệu

ITATOOLS ra đời năm 2006 với tư cách là nhà sản xuất mới các công cụ đóng đai, phát triển một loạt các mô hình bằng tay, chạy bằng pin và khí nén. Trong vòng vài năm, chất lượng, độ tin cậy và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm Itatools đã đạt đến sự tăng trưởng nhanh chóng ở nhiều thị trường quốc tế.Bạn cần tìm các sản phẩm của ITATOOLS, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của ITATOOLS tại Việt Nam