IRWIN
Sản phẩm: 8

Thông tin thương hiệu

IRWIN là nhà sản xuất dụng cụ cầm tay chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới với lượng khách hàng đông đảo. 
Những sản phẩm của IRWIN như: kìm chết 7WR,  kìm chết (Vise Grip) 10WR...
Bạn muốn tìm sản phẩm  IRWIN ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các dụng cụ cầm tay và phụ kiện của  IRWIN tại Việt Nam.