HORIBA
Sản phẩm: 18

Thông tin thương hiệu

HORIBA là công ty cung cấp máy kiểm tra độ sáng bóng được đông đảo người tiêu dùng thế giới tin tưởng, lựa chọn.

Những sản phẩm của HORIBA như: máy kiểm tra độ sáng bóng IG320,  máy kiểm tra độ sáng bóng IG-331,  máy đo PH PH 110...

Bạn muốn tìm sản phẩm HORIBA ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các máy kiểm tra độ sáng bóng của HORIBA tại Việt Nam