Honeywell phát minh và sản xuất các công nghệ giải quyết một số thách thức quan trọng nhất trên thế giới về năng lượng, an toàn, an ninh, năng suất và đô thị hoá toàn cầu. Honeywell kết hợp các sản phẩm vật lý với các phần mềm hỗ trợ hệ thống nhằm cải thiện các tòa nhà, nhà máy, tiện ích máy bay, đồng thời cho phép thế giới an toàn hơn, thoải mái hơn và hiệu quả hơn.

Các dòng sản phẩm chính của Honeywell: Đo áp suất, Máy tính bộ, Đồng hồ điều khiển nhiệt độ, Bảo vệ đầu, Bảo vệ tai, Bảo vệ mắt, Bảo vệ mặt, bảo vệ hô hấp, mô tơ, máy đo cầm tay khác,...

Một số sản phẩm phổ biến như: Đầu đọc mã vạch 1250GMáy đọc mã vạch 1202GĐồng hồ điều khiển nhiệt độ DC1040Mặt nạ phòng độc NORTH 7700 series 770030Máy đọc mã vạch Xenon1900gSR RS232,...

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu Honeywell ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Honeywell tại Việt Nam

Honeywell phát minh và sản xuất các công nghệ giải quyết một số thách thức quan trọng nhất trên thế giới về năng lượng, an toàn, an ninh, năng suất và đô thị hoá toàn cầu. Honeywell kết hợp các sản phẩm vật lý với các phần mềm hỗ trợ hệ thống nhằm cải thiện các tòa nhà, nhà máy, tiện ích máy bay, đồng thời cho phép thế giới an toàn hơn, thoải mái hơn và hiệu quả hơn.

Các dòng sản phẩm chính của Honeywell: Đo áp suất, Máy tính bộ, Đồng hồ điều khiển nhiệt độ, Bảo vệ đầu, Bảo vệ tai, Bảo vệ mắt, Bảo vệ mặt, bảo vệ hô hấp, mô tơ, máy đo cầm tay khác,...

Một số sản phẩm phổ biến như: Đầu đọc mã vạch 1250GMáy đọc mã vạch 1202GĐồng hồ điều khiển nhiệt độ DC1040Mặt nạ phòng độc NORTH 7700 series 770030Máy đọc mã vạch Xenon1900gSR RS232,...

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu Honeywell ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Honeywell tại Việt Nam