HellermannTyton là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm để buộc, sửa chữa, xác định và bảo vệ dây cáp. Thương hiệu này cũng đã phát triển các hệ thống tiên phong trong lĩnh vực dữ liệu và công nghệ mạng.

Thế Giới Công Nghiệp, một Nhà phân phối các dụng cụ xiết dây rút nhựa HellermannTyton tại Việt Nam.

HellermannTyton là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm để buộc, sửa chữa, xác định và bảo vệ dây cáp. Thương hiệu này cũng đã phát triển các hệ thống tiên phong trong lĩnh vực dữ liệu và công nghệ mạng.

Thế Giới Công Nghiệp, một Nhà phân phối các dụng cụ xiết dây rút nhựa HellermannTyton tại Việt Nam.