Eisen là nhà sản xuất Pingauge số 1 tại Nhật Bản

Những dòng sản phẩm chính của Eisen bao gồm: EP Series,  EM Series,  EX Series,  ECP Series,  Ek seriesEH - EL - ER Series,  Pingauge - Others....

Các sản phẩm phổ biến tiêu biểu như: Pin gauge bán series ep 1.05Pin gauge bộ 1.00-1.50mm EP-1APin gauge lẻ EP-7.70Pin gauge lẻ series ep EP-10.00mmPin gauge lẻ EP-0.780,..

Bạn cần mua sản phẩm Eisen ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Eisen tại Việt Nam

Eisen là nhà sản xuất Pingauge số 1 tại Nhật Bản

Những dòng sản phẩm chính của Eisen bao gồm: EP Series,  EM Series,  EX Series,  ECP Series,  Ek seriesEH - EL - ER Series,  Pingauge - Others....

Các sản phẩm phổ biến tiêu biểu như: Pin gauge bán series ep 1.05Pin gauge bộ 1.00-1.50mm EP-1APin gauge lẻ EP-7.70Pin gauge lẻ series ep EP-10.00mmPin gauge lẻ EP-0.780,..

Bạn cần mua sản phẩm Eisen ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Eisen tại Việt Nam