Chumyuan
Sản phẩm: 2

Thông tin thương hiệu

Chum Yuan Co., Ltd (CYC) là công ty sản xuất máy móc công nghiệp, hình thành công cụ, và các sản phẩm liên quan.
CYC được thành lập vào năm 1980, Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Công ty bắt đầu với thị trường tập trung ở khu vực Đông Nam Á. Đây là một nhà cung cấp lâu dài với nhiều tập đoàn công nghiệp lớn ở cả Thái Lan và Indonesia.
Những sản phẩm của Chumyuan như:  máy mài đánh bóng mẫu TNP-200F,  máy cắt Abrasive TNC-90A...
Bạn muốn tìm sản phẩm Chumyuan ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các máy móc công nghiệp của Chumyuan tại Việt Nam.