Cedar thiết kế, phát triển và sản xuất các công cụ đo chính xác tập trung vào các dụng cụ đo mô-men xoắn phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Là một công ty đóng vai trò "cơ sở" đảm bảo chất lượng quan trọng cho khách hàng trong mọi ngành sản xuất, Cedar hỗ trợ nó thông qua các sản phẩm chất lượng cao.

Các dòng sản phẩm chính của Cedar: digital torque wrench, torque tester, torque tester driver, others,...


Bạn cần tìm thiết bị đo Cedar ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, nhà phân phối của Cedar tại Việt Nam.

Cedar thiết kế, phát triển và sản xuất các công cụ đo chính xác tập trung vào các dụng cụ đo mô-men xoắn phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Là một công ty đóng vai trò "cơ sở" đảm bảo chất lượng quan trọng cho khách hàng trong mọi ngành sản xuất, Cedar hỗ trợ nó thông qua các sản phẩm chất lượng cao.

Các dòng sản phẩm chính của Cedar: digital torque wrench, torque tester, torque tester driver, others,...


Bạn cần tìm thiết bị đo Cedar ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, nhà phân phối của Cedar tại Việt Nam.