Buehler
Sản phẩm: 195

Thông tin thương hiệu

Buehler được thành lập vào năm 1936 bởi người nhập cư Thụy Sĩ, Adolph I. Buehler, người đã nhìn thấy một nhu cầu sử dụng các thiết bị, dụng cụ kiểm tra quang học cho thép và các ngành công nghiệp ô tô tại miền Trung Tây Hoa Kỳ. Những năm sau, thương hiệu này là thương hiệu hàng đầu thế giới trong việc cung cấp các công cụ chuẩn bị và phân tích vật liệu, thiết bị, vật tư tiêu hao và các giải pháp ứng dụng.

Những sản phẩm nổi bật của thương hiệu này như: máy cắt mẫu, máy đúc mẫu, máy mài - máy đánh bóng, vật liệu tiêu hao...

Bạn muốn tìm sản phẩm Buehler ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các máy cắt mẫu, máy đúc mẫu, máy mài và đánh bóng, vật tư tiêu hao của Buehler tại Việt Nam