Bando
Sản phẩm: 154

Thông tin thương hiệu

Bando Ltd thành lập ngày 14 tháng 4 năm 1906, là công ty hàng đầu thế giới về sản xuất dây truyền tải điện.

Các dòng sản phẩm chính của Bando: dây curoa thang, dây đai thang (v belt ), dây curoa răng, dây đai răng,...

Một số sản phẩm nổi bật như: Dây curoa, dây đai A-53 (A53)Dây curoa, dây đai A-29 (A29)Dây đai đồng bộ hệ inch 285-L-25.4Dây đai đồng bộ hệ inch 525-L-Bando-23,..

Bạn muốn tìm dây đai, dây curoa của Bando tại Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Bando tại Việt Nam.