3M ra đời từ rất lâu và mang đến những phát minh tiên tiến cho cuộc sống cũng như cho ra đời các sản phẩm độc đáo, đa chiều. Họ đã áp dụng những phương pháp mới để có thể cho ra đời những sản phẩm tiện ích cho tương lai. 

Những dòng sản phẩm của 3M có thể kể đến đó là: băng keo, keo công nghiệp, chất trám trét, chất tẩy rửa, nút đệm, chất tăng độ dính, dụng cụ hỗ trợ...

Một số sản phẩm nổi bật như: Băng keo dán nền 50mm x 33m (vàng) Vinyl tape 764 Vàng - TAIWANBăng keo giấy 40mm 2600 40mmChất trám khe hở chống thấm 550 FC (550FC 550 Fast Cure)Máy đánh bóng 7403,..

Bạn muốn tìm sản phẩm 3M ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các băng keo của 3M tại Việt Nam.

3M ra đời từ rất lâu và mang đến những phát minh tiên tiến cho cuộc sống cũng như cho ra đời các sản phẩm độc đáo, đa chiều. Họ đã áp dụng những phương pháp mới để có thể cho ra đời những sản phẩm tiện ích cho tương lai. 

Những dòng sản phẩm của 3M có thể kể đến đó là: băng keo, keo công nghiệp, chất trám trét, chất tẩy rửa, nút đệm, chất tăng độ dính, dụng cụ hỗ trợ...

Một số sản phẩm nổi bật như: Băng keo dán nền 50mm x 33m (vàng) Vinyl tape 764 Vàng - TAIWANBăng keo giấy 40mm 2600 40mmChất trám khe hở chống thấm 550 FC (550FC 550 Fast Cure)Máy đánh bóng 7403,..

Bạn muốn tìm sản phẩm 3M ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các băng keo của 3M tại Việt Nam.