Dưỡng kiểm lỗ PIN GAUGE được gia công chính xác dạng trụ tròn. Mục đích chính của dưỡng kiểm lỗ PIN GAUGE là để đo và kiểm tra đường kính các lỗ nhỏ, nó cũng được dùng để kiểm tra độ chính xác của các dụng cụ đo khác như panme, thước cặp...

Chất liệu chính chế tạo Pingauge là Thép, Carbide, Ceramic. Độ chính xác của Pin Gauge được phân biệt bằng cấp chính xác như Pin Gauge Class 1, Pin Gauge Class 0.

 


Dưỡng kiểm lỗ PIN GAUGE được gia công chính xác dạng trụ tròn. Mục đích chính của dưỡng kiểm lỗ PIN GAUGE là để đo và kiểm tra đường kính các lỗ nhỏ, nó cũng được dùng để kiểm tra độ chính xác của các dụng cụ đo khác như panme, thước cặp...

Chất liệu chính chế tạo Pingauge là Thép, Carbide, Ceramic. Độ chính xác của Pin Gauge được phân biệt bằng cấp chính xác như Pin Gauge Class 1, Pin Gauge Class 0.