Dụng cụ cầm tay, kim khí, ngũ kim Bu lông, đai ốc, vòng đệm Vòng đệm, long đền