Tractel ® được thành lập hơn 70 năm trước, là một chuyên gia an toàn hàng đầu thế giới cung cấp các giải pháp và dịch vụ làm việc ở độ cao đáng tin cậy, sáng tạo và hiệu quả về chi phí. Những giải pháp này được sử dụng trong nhiều ứng dụng của người dùng cuối, đặc biệt là trong các dự án công nghiệp, xây dựng, năng lượng, viễn thông và cơ sở hạ tầng.

Dòng sản phẩm chính của Tractel là: pa lăng, pa lăng xích kéo tay, pa lăng xích lắc tay..

Các mẫu sản phẩm phổ biến như: 6 tấn pa lăng xích kéo tay 8 mét TRA-000-0063 tấn pa lăng xích lắc tay 1.5 mét TRA-000-0033 tấn pa lăng xích lắc tay 3 mét TRA-000-004,..

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu Tractel ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Tractel tại Việt Nam

Tractel ® được thành lập hơn 70 năm trước, là một chuyên gia an toàn hàng đầu thế giới cung cấp các giải pháp và dịch vụ làm việc ở độ cao đáng tin cậy, sáng tạo và hiệu quả về chi phí. Những giải pháp này được sử dụng trong nhiều ứng dụng của người dùng cuối, đặc biệt là trong các dự án công nghiệp, xây dựng, năng lượng, viễn thông và cơ sở hạ tầng.

Dòng sản phẩm chính của Tractel là: pa lăng, pa lăng xích kéo tay, pa lăng xích lắc tay..

Các mẫu sản phẩm phổ biến như: 6 tấn pa lăng xích kéo tay 8 mét TRA-000-0063 tấn pa lăng xích lắc tay 1.5 mét TRA-000-0033 tấn pa lăng xích lắc tay 3 mét TRA-000-004,..

Bạn cần mua sản phẩm thương hiệu Tractel ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Tractel tại Việt Nam