Siemens
Sản phẩm: 132

Thông tin thương hiệu

Siemens là thương hiệu sản xuất những dụng cụ chuyển đổi kỹ thuật số với nhiều đột phá mới đặc biệt là phần mềm, những dịch vụ kỹ thuật số. Đây là thương hiệu nổi tiếng được nhiều khách hàng Việt Nam sử dụng.

Bạn muốn tìm sản phẩm Siemens ở Việt Nam, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối các dụng cụ chuyển đổi kỹ thuật số  của Siemens tại Việt Nam.