Thiết bị phòng thí nghiệm Thiết bị phòng thí nghiệm Thiết bị tĩnh điện, cân bằng ion