Thiết bị phòng thí nghiệm Thiết bị phòng thí nghiệm Thiết bị tĩnh điện, cân bằng ion4 sản phẩm208 sản phẩm