Dụng cụ cầm tay, kim khí, ngũ kim Dụng cụ, kim khí loại khác Thanh ren ( ty ren ), đầu nối ty