Năm 1993, Prestar bắt đầu sản xuất tại nhà máy Yabu ở tỉnh Hyogo và thực hiện một hệ thống sản xuất có tên là phương pháp Kanban. Và cũng như những nỗ lực hợp lý hóa hơn nữa, Prestar đã tìm ra phương pháp sản xuất hiệu quả của riêng mình có tên là "kiểu UESUGI", bằng cách xây dựng dây chuyền sản xuất dài 1km và điều chỉnh quy trình để tránh mất thời gian tiêu thụ điện. Ngoài nhà máy Yabu, hiện Prestar đang nghiên cứu sản xuất chi phí thấp, thông minh và nhanh chóng cho các sản phẩm chất lượng cao tại nhà máy Osaka cũng bằng cách áp dụng phong cách UESUGI.
 
Dòng sản phẩm chính của Prestar tại Việt Nam đó là xe đẩy hàng 4 bánh Prestar.
 
 
Bạn có nhu cầu hãy liên hệ Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Prestar tại Việt Nam

Năm 1993, Prestar bắt đầu sản xuất tại nhà máy Yabu ở tỉnh Hyogo và thực hiện một hệ thống sản xuất có tên là phương pháp Kanban. Và cũng như những nỗ lực hợp lý hóa hơn nữa, Prestar đã tìm ra phương pháp sản xuất hiệu quả của riêng mình có tên là "kiểu UESUGI", bằng cách xây dựng dây chuyền sản xuất dài 1km và điều chỉnh quy trình để tránh mất thời gian tiêu thụ điện. Ngoài nhà máy Yabu, hiện Prestar đang nghiên cứu sản xuất chi phí thấp, thông minh và nhanh chóng cho các sản phẩm chất lượng cao tại nhà máy Osaka cũng bằng cách áp dụng phong cách UESUGI.
 
Dòng sản phẩm chính của Prestar tại Việt Nam đó là xe đẩy hàng 4 bánh Prestar.
 
 
Bạn có nhu cầu hãy liên hệ Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Prestar tại Việt Nam