Dụng cụ cầm tay, kim khí, ngũ kim Vòng phớt, phe, o-ring Phốt, phớt