Thiết bị điện, vật tư điện Thiết bị và vật tư điện dân dụng Ổ cắm ( hạt ) tivi, mạng , điện thoại