Nitto được thành lập năm 1918, sau 100 năm phát triển tập đoàn Nitto sẽ tiếp tục làm việc với khách hàng của mình. Hiện tại, Nitto đang phát triển kinh doanh trên toàn cầu để cung cấp các sản phẩm khác nhau trong các lĩnh vực như điện tử, ô tô, nhà ở, cơ sở hạ tầng, môi trường và y học, dựa trên các công nghệ cốt lõi của chúng tôi về công nghệ kết dính và sơn. Tập đoàn Nitto đặt mục tiêu cân bằng việc cung cấp các giải pháp cho các vấn đề xã hội và phát triển kinh tế, thử thách bản thân để đạt được một lối sống thoải mái hơn cho mọi người.
 
 
 
Bạn cần tìm thiết bị công nghiệp của Nitto, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Nitto tại Việt Nam.

Nitto được thành lập năm 1918, sau 100 năm phát triển tập đoàn Nitto sẽ tiếp tục làm việc với khách hàng của mình. Hiện tại, Nitto đang phát triển kinh doanh trên toàn cầu để cung cấp các sản phẩm khác nhau trong các lĩnh vực như điện tử, ô tô, nhà ở, cơ sở hạ tầng, môi trường và y học, dựa trên các công nghệ cốt lõi của chúng tôi về công nghệ kết dính và sơn. Tập đoàn Nitto đặt mục tiêu cân bằng việc cung cấp các giải pháp cho các vấn đề xã hội và phát triển kinh tế, thử thách bản thân để đạt được một lối sống thoải mái hơn cho mọi người.
 
 
 
Bạn cần tìm thiết bị công nghiệp của Nitto, hãy liên hệ với Thế Giới Công Nghiệp, một nhà phân phối của Nitto tại Việt Nam.